Christian 3.s danske Bibel

[493]

XCVIII. En Psalme.

SJunger HERREN en ny Sang / Thi hand gør Vnderlige gerninger.

Hand vinder Seyr met sin Høyre haand / oc met sin hellige Arm.

HERREN lader kundgøre sin Salighed / Hand lader obenbare sin Retferdighed faar Folcket.

Hand tencker paa sin Naade oc Sandhed / mod Jsraels Huss / Alle Verdens ende see vor Gudz Salighed.

Al Verden fryde HERREN / Siunger / priser oc Loffuer.

Loffuer HERREN met Harper / met Harper oc Psalmer.

Met Trommeter oc Basuner / Frydereder faar HERREN som er Konge.

Haffuet bruse oc huad som der er vdi / Jorden oc de som bo der paa.

Vandstrømmene sla sammen aff glæde / Oc Biergene vere glade.

Faar HERREN / thi hand kommer at dømme Jorderige / Hand skal dømme Jorden met Retferdighed / oc Folckene met Ræt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.