Christian 3.s danske Bibel

[493]

XCVII.

HERREN er Konge / der aff glæde sig Jorderige / Oc Øerne vere glade / saa mange som de ere.

Skyerne oc Taag er omkring hannem / Retferdighed oc Dom ere hans Stoels befestning.

Jlden gaar faar hannem / Oc optender hans Fiender trint omkring.

Hans Liunet skin paa Jorden / Jorderig seer oc forferdis.

Biergene smelte som vox faar HERREN / Faar den gantske Jordis Regenter.

Himlene kundgøre hans Retferdighed / Oc alle Folck see hans ære.

Skamme maa de sig alle som tiene Billede / oc roser sig aff Affguder / TilbederExo. 20. Ebræ. 1. hannem alle Guder.

Zion hører det oc er glad / Oc Juda Døtter glædis / HERRE offuer dit Regimente.

Thi du HERREest Høyst i alle Land / Du est meget ophøyet offuer alle Guder.

J som elske HERREN / Hader det onde / HERREN beuarer sine Helgenis Siæle / Hand skal frelse dem aff de Wgudeligis Haand.

Liuset skal altid opgaa for den Retferdige / Oc glæde de Frommis hierter.

J Retferdige glæder eder i HERREN / Oc tacker hannem oc priser hans Hellighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.