Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

Exhortacio: |D 2v En kort formaning till folken oc serdelis til thennom som ville anamme christi testament

Formaner ieg edder y Jhesu christi naffn/ ath y vare paa grandgiffuelighe/ meth en reeth tro ath anamme Christi testamente Och besynderlighe the ord Mat.xxvi. (y huilcke Jhesus christus haffuer skiencket oss sitth legomme och blod til synsens forladelse) ladhe ingtryckis grundeliige y edhers hierter/ ath y kundhe offuer tencke och komme yhu Och tacke then vbegribelighe kierlighed som han oss beuisth haffuer/ ther han meth sitth legomme och blods vdgiffuelse/ oss haffuer forløst fraa gudz vredhe/ synden/ døden/ och heluede/ for huilken tings sagh skyld wduortis skulle y anamme till edher brød och wyn/ thet er legomme och blod/ tiill en visshed forsæglingh och panth * *

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.