Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[7v]

¶ Til afftensang.

¶ Nw frygder eder/ med twende begyndelse. Then første.

|8rNW frygder eder alle Christne mend/
oc lader oss frÿlig springe/
att wÿ ere trøstit alle paa een
med løst saa wille wÿ siunge/
Hwad Gud mod oss haffuer beteed/
aff sÿn store barmhiertighed/
forløøst haffuer han oss dyre.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.