Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[f 1r]

Psalmus Cxxvij. Jn conuertendo dominus captiuitatem Syon.

|f 1vNAar Gudt faar løøst Syons fengsel/
Som een drøm skal tha siunes waar trengsel.
Tha fyldis wÿ aff glæde oc frygd/
att mand maa sige/ Gudt haffuer oss ophøgd.
Gud haffuer oc nw bewist seg wel/
Ath wÿ maa glæde oss mett skeel.
Men wilde Gudt platt ende wor synd/
som becke tyrckis aff Solens brynde.
Tha wilde wÿ gerne grædelig ssaa/
Paa thet wÿ motte frucht mett glæde faa.
Thi saadant arbeyde hør her till/
Huo som liffuit haffue will.
Aere wære Gud fader oc Gud Søn/
och saa Gud then Helliaand.
Som wærid haffuer aff begyndelsen/ nw oc altÿdt/
oc bliffuer til ewig tÿdt Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.