Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[f 1v]

¶ Antiphona.

NV glæder eder Adams børn alsammen/
oc lader eders hierter springe.
Een stridsmandt haffue wÿ faat wden gammen/
som dieffwelen wel kandt twinge.
Wort angest er endt/
wor fiende er |f 2r skend/
wor synd oss plat forlatte/
Guds wenskab er oss tilsagt.
Thes ske teg loff aff hiærte oc hw/
O Jesu Christ wor broder wist/
at thu teg wilde forbarme.
Tw wast saa from/
ath thin mandom/
Bleff skenckt oss wsle och arme.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.