Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[b 3v]

¶ Proser till Salue. Første Prose.

IEsu Christe Guds søn/
hør nw wor hiertens bøn/
och skÿll oss wedt wor fortiente løn/
du som frelste Adams |b 4r køn/
Hør nw wor gudelige bøn
oc som wÿ troo teg thu oss well røn.
Thredt plat then gamble slange/
ath hun oss ey maa fange/
som hun haffuer giort wedt mange/
O Abrahams sædt
thu oss icke forget/
men deel thin naade oss mett/
O Jomffru Marie søn/
O kong Dauids euige køn/
O Jesu Christe tw hør nw wor bøn/
O Jesu etc.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.