Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[b 4r]

Anden Prose.

Jesu thu æst wor trøst
hør waar grædelige røst/
oc benaade oss ÿ wor brøst/
Thu æst Emanuel
opliuss wor mørcke skiell/
och optendt naadens liuss ÿ wor siel/
Thu æst Jacobs sterne oc Jsraels quist
som Bileam sagde foruist/
oc Esaias alt mest/
Thu æst then kielde
som naaden vdualde
som Propheten aff melde/
O Jomffru Marie søn/
O kong Dauids euige køn/
O Jesu Christe thu hør nw wor bøn/
O milde Jesu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.