Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[b 4r]

Tredie Prose.

Jesu thu æst wor wey
till Himmels/ och wor stÿ
ladt oss ey wildtfare ÿ wuey/
Tu æst Paradises port/
ladt oss ey wilde bort
ÿ then |b 4v bister mørcke wilde och sort/
Tu æst een faffwer Soel skiinende och klaar
som ÿ wærden skÿn obenbar/
huo then seer gaar vden fare/
Tu æst thet Guds lam/
som for oss ÿ nødt kam/
skilde oss wedt then gamble ham/
O Jomffru Marie søn/
O kong Dauids euige køn/
O Jesu Christe thu hør nw wor bøn
O søde Jesu.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.