Niels Jespersen: Graduale

[13]

Her effter følger strax den vaanlige Predicken: Oc naar den er end/ siungis dette siste Verss aff/ Nu er oss Gud Miskundelig.

ÆRe være Gud Fader i Himmerig
Som alting haffuer at raade/
Disligest hans Søn euindelig
Som frelst haffuer oss aff vaade/
Oc loffuit være den hellig Aand
Som giffuer oss aff sin naade/
Den ære haffuer værit aff euig tid/
Oc bliffuer foruden all ende/
Gud oss sin naade sende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.