Niels Jespersen: Graduale

[199]

Skal begyndis paa Predickestolen tre gange/ før Texten oplæsis/ denne effterfølgende Sang. Oc lige saa effter Predicken.

CHrist stod op aff Døde/
oc frelste oss alle aff nøde/
Thi ville wi alle være glad/
oc loffue vor Herre i allen stad/
Kyrieleis.
O Christe Konning/ forbarme dig offuer oss/ Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.