Niels Jespersen: Graduale

[215]

Kyrie.

Kyrie Gud Fader forbarme dig |216offuer oss.
Christe du est vort Liff oc Opstandelse/
forbarme dig offuer oss.
Kyrie Hellig Aand/
hielp oss vor Trøstermand/
forbarme dig offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.