Niels Jespersen: Graduale

Credo. Wi tro alle sammen paa en Gud etc. vt supra. For oc effter Predicken/ aff Predickestolen tre gange. Christ stod op aff Døde etc. Offertorium. Christ laa i Dødsens baande etc. vt supra.

|220 Vnder Sacramentens vddelelse/ Alt sammen paa Danske/ Som paa Anden Jule dag. Effter Velsignelsen/ Ærens Konning etc. Som paa Paaske dag.

Lige saa skal holdis met all Sang/ paa vor Herris Himmelfards dag/ oc alle Søndage mellom Paaske oc Pindze dag/ som her forscreffuit staar/ vdi Paaske hellige dage: Vndertagit at huer dag skal haffue sin vaanlig introitum oc Haleluia/ som her effter følger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.