Niels Jespersen: Graduale

[270]

Introitus latinus Spiritus Dominj etc. vt supra.

Kyrie.

KYrie/ Gud Fader allsom høyeste trøst/
du est vor glæde oc lyst/
spar oss ælende/
beuar oss fra Synd/
Forbarme dig offuer oss.
|271 Christe/ Du est vor vey oc det sande Liuss/
Sandhedsens port/
kierlighedsens speil/
alle Christnes liff oc raad/
Du oss til vor salighed giffuen vaarst/
Forbarme dig offuer oss.
Kyrie/ Hellig Aand i euighed/
vær hoss oss met din miskundelighed/
vor Synd ville wi begræde/
|272Lad oss ey fortabis/
wi paa dig nu haabe/
Forbarme dig offuer oss.

Gloria. Alleniste Gud i Himmerig.

Haleluia lat. Som paa Pindze dag.

Sequentz . Wi arme Adams børn: oc/ Nu bede wi den hellig Aand/ vide Domi: Inuocauit.

Credo. Wi tro: vt supra.

For oc effter Predicken/ Som paa Pindze dag. Vnder Sacramentens vddelelse/ Som paa Anden Jule dag.

Effter Velsignelsen/ Kom Gud skaber O hellig Aand etc.

*

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.