Niels Jespersen: Graduale

|273Den hellige Trefoldigheds Søndag.

Introitus Dansk.

GVd Fader bliff du nu met oss/
oc lad oss icke fordærffuis/
Giør oss aff alle vor synder fri/
den stund wi heden skulle fare.
Fra Dieffuelens suig oss vel beuar/
vor tro vdi oss vel styrcke/
paa dig lad oss nu bygge/
Aff hiertens grund oss trøste/
dig wi oss giffue aff gantske mact/
met alle ret Christne |274 Menniskis act/
at wi vndfly all Dieffuelens list/
met Guds Ord wi oss beuare.
Amen Amen sandelig saa/
saa siunge wi Haleluia.
Jesu Christ bliff du nu met oss/
Oc lad oss icke fordærffuis etc. vt supra.
Hellig Aand bliff du nu met oss/
Oc lad oss icke fordærffuis etc. vt supra.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.