Niels Jespersen: Graduale

[70]

Her effter siungis: Jesus Christus er vor Salighed. Der nest/ Gud være loffuit etc. Oc siden/ effter velsignelsen: Denne effterfølgende sang.

JT Barn er fød i Bethlehem/
i |71 Bethlehem/
Thi glæder sig Jerusalem/
Haleluia.
Hand lagdis i it Krybbe rum/
it krybbe rum/
Vden ende er hans Herredom/
Haleluia.
En Oxe oc Asen der hoss stod/
der hoss stod/
Oc saae der denne Herre oc Gud/
Haleluia.
De Konger aff Saba komme der/
komme der/
Offrede Guld røgelse oc Mirrh/
Haleluia .
Hand fødis aff en Jomfru sker/
en Jomfru sker/
Foruden Mand hans fødzel er/
Haleluia.
Vort kiød oc blod hand paa sig tog/
hand paa sig tog/
Wskad aff Dieffuelen bleff hand dog/
Haleluia.
J kiød oc blod er hand oss lig/
er hand oss lig/
J Synden er hand oss wlig/
Haleluia.
Der met giør hand oss alle sig lig/
oss all sig lig/
Oc før oss saa til Himmerig/
Haleluia.
For denne samme naadelig tid/
naadelig tid/
Ske Herren loff i euighed/
Haleluia.
Loff priss oc ære i euighed/
i euighed/
Ske den hellige Trefoldighed/
Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.