Niels Jespersen: Graduale

[81]

Her effter følger formaningen: Fader vor: oc Sacramentens ord: Saa denne sang.

DJg være loff oc priss/ O Herre Christ/
benedidet er den dag foruist/
wi loffue dig nu oc til euig tid.
Hellig hellig hellig |82 est du i det Høyeste
Englene oc offuer Engle/
Thronerne oc det Himmelske Herskab/
Dig loffue Cherubin oc Seraphin/
Hellig hellig hellig/ siungis i det Høyeste.
Dit folck O Christe loffue dig/
Din Brud aff hiertet nu glæder sig/
For din Naade oc Barmhiertighed/
|83Hellig hellig hellig/ hun siunger dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.