Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[11v]

Pater noster nylige fordansket

O Gud vor Fader du som est i hiemmerig/
høgt offuer oss oc aandelig vilt du tilbeden vorde/
dit hellige naffn lad nu vdspress saa weldelig/
ath det kan være priseligt/
i hiemmelen oc paa iorden/
dit Rige ttlkomme oss naadeligt/
som oss kan freden giffue/
oc huess dig ey er behageligt

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.