Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[76v]

Nw begyndis Agnus dei

O gudz lam som bortager all werdens synder
forbarme dig offuer oss
O gudz lam som bortager all werdens synder
|77r Miskunde dig offuer oss
O gudz lam som bortager all werdens synder
Giff oss din fred

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.