Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[76r]

Tibi laus

|76vDJg være loff oc priss o Herre Christ
benedidet er den dag for vist/
Vy loffue dig nu oc til ewig tid/
Hellig hellig est Esaie vidu i det høgiste/
Englene oc offuer Engle
Tronerne oc det hiemmelske herskaff
Dig loffue Cherubin och Seraphin
Hellig hellig hellig siungis i det øffuerste
* Dit folk o Christe loffue dig
Din brud aff hiertet nw glæder sig
For din naade oc barmhiertighed
Hellig hellig hellig hun siunger dig

Nw wender presten sigtil folkit oc siger

Pax domini sit semper vobiscum
Herrens fred wær met eder

Folkit swarer

Oc met din aand Johan i

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.