Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[62r]

* Collecta *

O Herre Jesu Christe du som haffuer effter ladit oss dit brød at æde/ oc din kalk at dricke til din pines ihukommelse/ Vi bede dig/ ath du vilt giffue oss i vaar prøffuelse din sande bekendelse/ til at anamme verdelige dit afften maaltid/ Huilken du som regnerer euindelige Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.