Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[109r]

En Sequentz aff Aue preclara/ Fra det Verss Audi nos oc til enden

BEnade oss euig Gud som haffuer alle helgen naaden ted/
Frelss du oss O Jesu for huilke du bleffst til korssit led
Lad oss gaa til al godhedz kilde/
Lad oss en ren samittighedz øgen stille/
paa din velde/
Lad oss den visdoms drick der faa/
Aff huilcken vor hw kan den euige liffs smag forstaa/
Lad oss ret Christendoms tro beuise/
met kerlighedz gerninger mod vor nabo/
Oc siden met en Christelig affgang/
komme till dig vor fader fra all tuang Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.