Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[E 3r]

Jtem naar den loffsang er att ende effter predicken. Viil mandt da christne børn Oc viie bruder eller ey. dett lader mand aff kierlighed sche. Vil mand och strax begynde Sanctus paa latine el|E 3vler danske. det maa mandt vel gøre. Men desemellom for Sanctus maa presten vndertiden siunge Prefationem paa latine eller danske. vdi saa maade som her effterfølger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.