Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[E 2r]

Deus misereatur (Ps. lxvi).

Nu er oss Gud miscundelig
oc han vil oss velsigne.
sitt ansigt offuer iorder|E 2vrig.
det lader han oss skinne.
att vy paa iorden maa forsto.
hans vey oc hellige naade.
Oc Jesum christ at kende saa.
bland folk i mange maade.
Gud styre for oss oc raade.
Vy tacke Gud oc loffue dig.
dit hedinsce folk offuer alle
Oc alle land de glede sig.
dit naffn de nu paakalle.
at du retferdig dommer est.
lad oss icke mere vilfare.
dine ord kand oss beskerme best.
i huo dem vil beuare.
hand |E 3r leffuer for vden al fare.
Vij tacke gud oc loffue dig.
dit folc i mange maade.
din iord beer fruct oc bedrer sig.
dett kand dine ord vel raade.
signe oss gud fader oc gudtz søn.
oc signe oss gudt den helligaandt.
For hannem skulle rædis alle Land
oc alting staar udi hans hand.
vij siunge aff hiertit amen.
Ere vere gud Fader i himmerig.
som alting haffuer att raade.
disligest hans søn euindelig
som frelst haffuer oss aff vaade.
oc loffuit vere den helligaand.
som giffuer oss aff sin naade.
den ere haffuer verit aff euig tiidt.
oc bliffuer foruden ende.
gudt oss sin naade sende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.