Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[H 2v]

Jtem Da pacem domine in diebus nostris

Forle oss med fredt naadelig
herre Gud i vore tider.
Der er dog ingen anden slig.
som for oss kunde stride
end |H 3r du self vor gud allene.
Lad oss ey frycte mennisken.
han er som grees forgengelig.
du est vor herre scabere skøn.
din mact hun eer vendelig.
Der er dog ingen ut supra.
Om oss kommer nu modgang tiil.
ehuad som den kan veere.
det skeer saa for gud det haffue vil
Sin søn han ville ey spare.
hui ville vij daa frij veere.
Forle oss. ut supra

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.