Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|6vV. GRATES NVNC OMnes Paa danske.

Nu lader oss alle tacke Gud vor Herre/
huilcken met sin Fødelse
oss haffuer forløst fra Dieffuelens mact/
Loffuer Herren.
Hannem bør altid at wi siunge met Englene/
Ære oc priss være Gud i det Høyeste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.