Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[82v]

Om Christi Opstandelse.

I. Kyrie eleison/ som siungis om Paaske høytid.

Kyrie Gud Fader forbarme dig offuer oss.
Christe du est vort liff oc opstandelse/
|83r forbarme dig offuer oss.
Kyrie Hellig Aand/
hielp oss vor trøstermand/
Forbarme dig offuer oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.