Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|94r X. Regina coeli, Christelig foruent/ Jesu Christo til loff oc ære.

Ærens Konning O Christe Haleluia.
O Fader vdi Himmelen/
ved din Søn hør vor bøn/
hand er oss fød oc giffuen vist/
til all vor hielp oc trøst/
Vær oss mild O Fader/ Haleluia.
|94v Huilcken som vaar død oc for oss giffuen. Haleluia.
O Christe Konning i euighed/
wi bede dig vær oss blid/
du som Døden haffuer fordærffuit/
oss salighed forhuærffuit/
bønhør oss O Herre. Haleluia.
Hand er opstanden
opfaren
som hand sagde/ |95r Loffuer Herren.
Hellig Aand vor Bøn til dig/
O Gud vor trøstermand/
Samuittighedsens trøst/ hiertens lyst/
Affslet alle Christnis brøst.
Fred oc glæde giff oss. Loffuer Herren.
Bed Gud for oss. Haleluia/
Loffuer Herren. Haleluia. Haleluia.
|95vKonningens Daatter aff euighed/
Christi Brud glæder sig/
For den hun haffuer i Aanden vndfangen/
hand er som hand sagde opstanden
opfaren
hun sig paa Gud forlader/ Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.