Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[93r]

IX. En Loffsang om Paaske Høytid. D. Morten Luther.

|93v Jesus Christ vor Frelsermand/
den som Døden offueruand/
hand er opstanden/
Synden haffuer hand fangen.
Kyrieleison/ O Herre miskunde oss.
Den vden all Synd fødder vaar/
Guds vrede hand for oss bar/
Oc flyde oss venskab/
At Gud vil oss nu kier haffue.
Kyrieleison/ O Herre miskunde oss.
Død Synd Liff oc all naade/
Monne hand allene offuer raade/
Hand vil redde alle/
Som hannem trolig paakalde.
Kyrieleison/ O Herre miskunde oss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.