Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[104v]

VII. Den Antiphona/ Veni sancte spiritus, reple tuorum etc.

Kom O Herre hellig Aand/
opfyld din Christnes hierte met ret forstand/
Oc |105r din brendendis kierlighed i dennem optend/
du som atskillige tungemaal sender/
oc der ved Hedninger til Troens endrectighed omuender.
Haleluia/ Loffuer Herren.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.