Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[127r]

III. Tibi laus.

Dig være loff oc priss O Herre Christ/
Benedidet er den dag foruist/
wi loffue dig nu oc til euig tid.
Hellig hellig hellig est du i det Høyeste.
Englene oc Offuerengle/
Thronerne oc det Himmelske Herskab/
|127vDig loffue Cherubin oc Seraphin/
Hellig hellig hellig/ siungis i det Høyeste.
Dit folck O Christe loffuer dig/
Din Brud aff hiertet nu glæder sig/
For din Naade oc Barmhiertighed/
Hellig hellig hellig/ hun siunger dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.