Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[126r]

II. Jt andet Sanctus.

Hellig er Gud vor Fader/
Hellig er och saa Guds Søn/
met dem baade oc |126v vor Husualere
den hellig Aand er hellig oc skøn/
en eniste velgiørere
mod oss oc vore Forfædre/
met flijd hand oss forsørger.
Sterck Første oc mectige Herre
Offuer Zebaoth alle/
Baade Synd oc Død oc der til Helffuede
For hannem gantske maatte falde.
Derfor er baade Himmel oc Jord
Opfylte met hans æris ord/
Oc siunge nu Hosianna.
Christo være all loff oc priss/
Den som kom i Herrens naffn/
Som aff sin naade met vnderlig viss
Vore Synder allesammen
|127rVeldelig haffuer offueruundet/
Oc haffuer sit Rige saa indnommet.
Nu robe alle Hosianna.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.