Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|18vPsalme. Ecce nunc benedicite dominum. At siunge vnder Tone .

SE velsigner nu den Herre Gud
Alle i som acte hans hellige bud
J som pleie i hans huss at staa
J hans forstue/ naar natten gaar paa
Opløffter eders hender til hans hellihed/
Oc velsigner hannem i euighed
Velsigne dig Herren aff Sion/
Som skaffte Hiemmel oc Jord/
oc giffuer alle løn
Gud Fader oc Søn oc Helligaand/
Ske priss oc ære i alle stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.