Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[24v]

Den menige Almues sang Det hellige Kaarss

|25rDEt hellige Kaars vor Herre selff bar/
Met blodige vnder oc dødelige saar/
For oss han plict oc bod fuldgiorde/
At wi skulde oss der til forlade/
wi vorde ey salige i andre maade
⁕ Sancta Maria moder at Christ/
oc alle Helgen hoss Gud ære de nu vist/
for Christi skyld skede det all eniste/
Oc icke for nogen deris egen fortieniste/
⁕ Alle gode Christne menniske/
Vider i scrifften findis det/
At ville i nogen salighed vinde/
For Christi skyld all eniste monne i det finde
⁕ Du verdige Helligaand ver vor tolck/
Och lærer oss arme Christne folck
Oc leed oss alle at den rette Bane/
Fra Menniskens lære oc vor egen vane
⁕ All ære oc priss vere eniste Gud/
Som sende sin Søn til Jorderige vd/
han styre oc regere oss alle sammen/
Ath wi hannem frycte oc elske Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.