Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[41r]

En anden Lofsang at bede om den Helligaandz naade met

NV bede wi den Helligaand/
alt om den Christelige Tro oc ret forstand
At wi Gud elske kunde/
oc hannem kalle paa/
Helst i Dødzens stunde/
naar wi aff Verden gaa Kyrieleys
⁕ Du verdige liuss giff oss dit skin/
lær oss Jesum Christ at kende all ene
At wi hoss hannem bliffue/
den Tro frelsermand/
Derfaare vor Synd vilde lide/
Jngen kan frelse vden han Kyrieleys
⁕ O søde Aand skenck oss din lyst/
Giff oss kerlighed vdi vort Bryst/
Ath |41vwi kunde huermand elske/
aff hiertens grunde/
hans lærdom der oss frelste/
følge i alle stunde Kyrieleys
⁕ O høyeste trøstere i all nød/
hielp at wi icke frycte skendzel eller død/
Men fast i Troen bliffue/
mod Dieffuelens falske list/
Lad ingen ting oss driffue
fra vor Frelssere Jesu Christ Kyrieleys

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.