Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|68rJn conuertendo dominus captiuitatem Sion. Den Cxxvi. Psalm.

NAar Gud fonger løst Sions fengsel/
som en Drøm da skal synis vort trengsel
Da fyldis wi saa aff glæde oc frøyd
at mand maa sige/ Gud haffuer oss ophøyd
⁕ Gud haffuer oc nu beuist sig vel/
At wi mue glæde oss met skel
Men vilde Gud plat ende vor Synd
som Becke tyrckis aff Solens brynde
Da vilde wi gerne grædelige saa/
paa det wi motte fruct met glæde faa
Thi saadant arbeyde hør her til/
huo som liffuit haffue vil

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.