Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[68r]

Antiphona

VJisdom oc raad och salighed send mig her ned/
Vent bort alt ondt fra Liff och Siæl/
J all min nød/
|68vdu stat mig bi/ gør mig nu fri/
Och lær mig dig ath kende vel/
Om den Helligaand beder ieg mest/
Du vist vel
huad ieg haffuer behoff/
Alt mit haab setter ieg till dig/
Kom mig arme Syndere i hu/
Ath ieg gør dig min Herre Gud loff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.