Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[70r]

Antiphona

NV glæder eder Adams Børn alle sammen/
oc lader eders hierte springe/
Een Stridzmand haffue wi faat wden gammen/
Som Dieffuelen vel kan tuinge/
Vort angist er enth/ vor Fiende er skent/
vore Synder ere oss plat forladne/
Gudz venskaff er voss tilsagt/
Dess ske dig loff aff Hierte och hu/
O Jesu Christ vaar Broder vist/
Ath du dig vilde forbarme
Du vost saa from at din Mandom
bleff skenckt oss wsle och arme

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.