Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[70v]

Collecta

O Milde Gud Fader i Hiemmelen/ som gaffst din Søn i Døden for vore Synder oc flyde oss alle Seyeruinding i hans opstandelse/ Vi bede dig ydmygelige/ ath du giffuer oss naade til ath vere tacknemmelige for saadanne velgerninger Giff oss oc vederstyggelighed til det som er emod din Guddommelige vilge/ oc naade til at fuldkomme det som er effter dit hellige Bud/ For den samme vor Herris Jesu Christi skyld/ Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.