Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

En Euangelisk affløsning offuer menigheden

|97vIIDEn almectigste barmhiertige gud som for vore Synders skyld/ i døden haffuer giffuit sin enbaarne Søn Jesum Christum/ Forbarme sig offuer oss/ oc forlade oss vore synder for hans skyld Oc begaffue met den Helligaand/ alle dem som tro paa hannem/ At wi ved hannem kunde fuldkomme hans Guddommelige vilge/ Oc faa det euige liff Amen

Nu begynder Chorid eller den Christne forsamling ath siunge begyndelsen til Messen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.