Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

|116rJt andet Sanctus

HEllig er Gud Fader/
Hellig er och saa Gudz Søn/
met dem baade oc vor husualere
den Helligaand/ er hellig oc skøn
en eniste velgørere/
mod oss oc vaare foreldre/
met flit han oss forsørger
⁕ Sterck Første oc mectig Herre
offuer Sabaot alle/
Baade Synd oc død/ oc der til Helffuede/
for hannem gantske motte falle
Der fore er baade Hiemmel och Jord/
opfylte met dit ord/
Och skrige nu Hosiana
⁕ Christo vere all loff oc priss/
den som kom i Herrens naffn/
met vnderlig viiss/
Vaare Synder allesammen
veldelige haffuer offueruundet/
Och haffuer sit Rige saa ind annammet/
Nu raabe alle Hosianna

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.