Christian 3.s danske Bibel

[501]

CXV.

ICke oss HERRE icke oss / Men giff dit Naffn ære / Faar din naade oc sandhed.

Hui skulle Hedningene sige / Huor er nu deris Gud?

Men vor Gud er i Himmelen / Hand kand gøre huad hand vil.

Men deris Affguder ere Sølff oc Guld / Aff Menniskens henders gerninger.

Psal. 135. De haffue Mund oc tale icke / De haffue øyen oc see icke.

De haffue øern oc høre icke / De haffue Næse oc lucte icke.

De haffue Hender oc tage icke / De haffue Føder oc gaa icke / Oc tale icke igennem deris Halss.

De som saadanne gøre / ere lige som de / Oc alle de som haabis til dem.

Men Jsrael haaber paa HERREN / Hand er deris Hielp oc Skiold.

Aarons huss haaber paa HERREN / Hand er deris Hielp oc Skiold.

De som frøcte HERREN / de haabis oc til HERREN / Hand er deris Hielp oc Skiold.

HERREN tencker paa oss / oc velsigner oss / Hand velsigner Jsraels Huss / Hand velsigner Aarons Huss.

Hand velsigner dem som frøcte HERREN / Baade smaa oc store.

HERREN velsigne eder io mere oc mere / Eder oc eders Børn.

J ere HERRENS velsignede / Som haffuer giort Himmelen oc Jorden.

Himmelen hør HERREN alle vegne til / Men Jorden gaff hand Menniskens Børn.

De døde skulle icke loffue dig HERRE / Ey heller de / som nedfare i det stille.

Men wi loffue HERREN / Fra nu indtil euig tid / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.