Christian 3.s danske Bibel

[453]

¶ Dauidz Psaltere

I.

SAlig er den som icke vandrer i de wgudeligis Raad / Ey heller traader paa Synderis Vey / Ey heller sider der som Spaattere side.

Men haffuer lyst til HERRENS Lou / Oc taler om hans Lou dag oc nat.

Hand er lige som it Træ der er plantet hoss Vandbecke / Som bær sin Fruct i sin tid / Oc Bladene foruisne icke der paa / Oc huad hand gør / det lyckiss vel.

Men de Wgudelige ere icke saa / Men lige som affner / der været bort sprer.

Der faare bliffue de Wgudelige icke i Dommen / Ey heller Syndere i de Retferdigis menighed.

Thi HERREN kender de Retferdigis vey / Men de Wgudeligis vey forfaris.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.