Christian 3.s danske Bibel

[513]

CXLVI. Haleluia.

MJn Siæl loffue HERREN / Jeg vil loffue HERREN / saa lenge ieg leffuer / Oc siunge min Gud loff / saa lenge som ieg er her.

Forlader eder icke paa Førster / De ere Menniske / de kunde io icke hielpe.

Thi Menniskens Aand skal bort / oc hand skal bliffue til Jord igen / Da ere alle hans Anslag fortabte.

Salig er den / hues Hielp Jacobs Gud er / Hues haab staar til HERREN hans Gud.

Som giorde Himmel / Jord / Haffuit / oc alt det som der er vdi / Den som holder loffue euindelige.

Skicker dem Ræt / som lide vold / Som giffuer de Hungrige mad.

HERREN løser dem som fangne ere / HERREN giffuer de Blinde deris syn / HERREN opretter dem som ere nedslagne / HERREN elsker de Retferdige.

HERREN beskermer Fremmede oc Faderløse / oc opholder Encker / Oc vender de Wgudeligis vey til bage.

HERREN er Konge euindelige / Din Gud Zion stedze oc altid / Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.