Christian 3.s danske Bibel

|454 III. Dauidz Psalme / Der hand flyde for sin søn Absalon.

AH HERRE / Hui ere mine Fiender saa mange / Oc sette sig saa mange mod mig.

Mange sige om min siel / hun haffuer ingen hielp hoss Gud / Sela.

Men du HERREest Skiolden faar mig / Oc den som setter mig til ære / Oc opretter mit Hoffuit.

Jeg rober til HERREN met min røst / Saa bønhører hand mig aff sit hellige Bierg / Sela.

Jeg ligger oc soffuer / oc opuoger / Thi HERREN opholder mig.

Jeg frøcter icke for mange hundrede tusinde / som legge sig trint omkring mod mig.

Op HERRE / oc hielp mig min Gud / Thi du slar alle mine Fiender paa kindbenet / oc sønderknuser de Wgudeligis tender.

Hoss HERREN finder mand hielp / Oc din Velsignelse offuer dit Folck / Sela.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.