Christian 3.s danske Bibel

[454]

IIII. Dauidz Psalme faar at siunge paa Strenge leg.

BØnhør mig / naar ieg rober / Gud min retferdighed / Du som trøster mig i angist / Ver mig naadig / oc hør min bøn.

Kiære Herrer / Huor lenge skal min ære beskemmis? Hui elske i saa Forfengelighed / oc Løgen sa gerne? Sela.

Vider dog / at HERREN fører sine Helgene vnderlige / HERREN hører naar ieg rober til hannem.

Bliffue i vrede / da synder icke / Taler met eders hierter paa eders Senge / oc bier / Sela.

Ephe. 4. Offrer Retferdighed / oc haaber paa HERREN.

Mange sige / Huorlundeskulde denne vise oss / huad gaat er? Men HERRE opløfft dit Ansictis Liuss offuer oss.

Du glæder mit hierte / alligeuel at hine haffue meget Vin oc Korn.

Jeg ligger oc soffuer aldelis met fred / Thi du HERRE hielper mig alene / at ieg boer tryggelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.