Christian 3.s danske Bibel

[472]

XLVIII. Chore børns Psalme sang.

HERREN er stor oc mectige priset / J vor Gudz Stad / paa hans hellige Bierg.

Zions Bierg er som en deylig Gren / aff huilcken alt Landet trøster sig / Den mectige store Kongis Stadligger hoss den Nørre side.

Gud er vel kend i hendis Pallatz / At hand er Beskermelsen.

Thi see / Kongerne ere forsamlede / oc droge der frem til sammen.

De forundrede sig / der de saadant saae / De forferdede sig / oc nedstyrte.

Beffuelse kom da paa dem / Angist som en Quinde der føder barn.

Du sønder bryder Skibene i Haffuet / ved Østen vær.

Som wi haffue hørt / saa see wi det i HERRENS Zebaoths Stad / J vor Gudz Stad / Gud opholder hannem euindelige / Sela.

Gud / wi bie effter din Miskundhed / J din Tempel.

Gud / lige som dit Naffn er / saa er oc din priss / indtil Verdens Ende / Din Høyre haand er fuld aff Retferdighed.

Zions Bierg glæder sig / Oc Jude daatter fryder sig / For dine Domme skyld.

Omkring setter Zion oc gaar om kring hende / oc teler hendis Taarn.

Legger vind paa hendis Mure / oc forhøyer hendis Pallatz / At mand kand sige der aff hoss Effterkommere.

At denne Gud er vor Gud altid oc euindelige.

Hand regerer oss som Vngdommen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.