Christian 3.s danske Bibel

[481]

LXX. Dauidz Psalme / faar at siunge til en Jhukommelse.

GVd skynde dig at frelse mig / HERRE at hielpe mig.

Lad dem alle beskemmis oc bluess / Som staa effter min Siæl.

Lad dem vendis tilbage / oc bliffue beskemmede / Som ynske mig ont.

At de skulle bliffue til skendzel igen / Som robe offuer mig / See der / see der.

De skulle glædis oc frydis i dig alle / som atspørre dig / Oc de som elske din Salighed / skulle altid sige / Gud vere storlige loffuit.

Jeg er Elendig oc Arm / Gud skynde dig snarlige til mig / Thi du est min Hielpere oc Frelsere / min Gud tøffue icke.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.