Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

[A 3v]

Kyrieeleiszon

Kyrie gudh fadher/ alsom høegeste trøest
Thu esth wor glædhe och løsth
Spaer oss ellendhe
bewar oss fraa syndh/
forbarme tigh offwer oss

Criste

Christe thu esth wor wæi och thet sande lyussz
Sandhedszens porth/
kierlighedszens spæil/
Alluerdsens |A 4rliiff och raadh/
thu oss til wor salighed giffuen worth
forbarme tigh offuer oss

Kyrieeleiszon

Kyrie helligandh y euighed/
wer hoss oss meth thin miskundlighed/
wor syndh ville wy begræde/
laedt oss ey fortabis
wy paa tig nw haabe/
forbarme tigh offwer oss

vt supra

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.