Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[63r]

¶ Thenne effterfølgende wÿse siunges med the noder som/ O Gud aff himmelen see her til siungis med.

O Jesu Christ som mandom tog/
ÿ reene Jomffru lÿffue/
kierlighed/ teg ther til drog/
wort haab saa wilde tw bliffue/
tw saast wor synd oc store nød/
att oss stod fore then ewige død/
heluede stod oss aabid.
Thet lodst tw tha forbarme teg/
kunde thet ey lenger lÿde/
att dieffuelen tog oss saa med seg/
ther fore saa wilde tw strÿde.
Gaff saa teg her ÿ werden nid/
oc giorde oss een ewig fred/
alt med thÿn død oc pÿne.
Oc saa sagde tw oss thet til/
att wÿ skulle haffue troen/
thÿ tw æst bode god |63v oc mild/
oc wil oss alle skone/
om wÿ sette wor tro ther paa/
att thet skal med oss wære saa/
som tw oss siger fore.
Tw æst worden wor broder kiær/
oss til stor prÿss oc ære/
oc altÿd wil oss were nær/
hwad kan man meer begære?
Er thet oss icke eet stort mon/
wor broder er Guds eneste søn/
hwo kan oss nw forderffue?
Prÿss wære teg ewindelig/
som oss then naade bewÿste/
att wÿ ere Guds børn med teg/
o kiære broder Christe.
Saa maa nw huermand wære glad/
oc tacke Gud ÿ allen stad/
han er wor kiære fader.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.